.
...
В една посока Отиване и връщане Отворен билет

От Дестинация ДатаjourneyBinis:
journeyInis:
txtValuesal hepsini
perSeatPrice:
totalPrice:
journeySeferNo:
journeySiraNo1:
journeySiraNo2:
journeyBusType:
journeyRoute:
journeyIntPrice:
journeyBeginId:
journeyEndId:
journeyBeginArayolId:
journeyEndArayolId:
journeyBusDescription:
journeyStopHour:
journeyEndHour:
journeyFirma:
journeyBusDescriptionId:
JourneyCardPrice:
Кой ще е собственик на картата на пътник?