OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА МЕТРО ПЛЮС ООД

 

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  Метро плюс ООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по долу КЛИЕНТ) и Метро плюс ООД, респективно собственик на системата Метро плюс ООД (наричан за краткост по долу Метро плюс ООД).

Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

1.                  КЛИЕНТЪТ има право да ползва услугите за продажба на билети на www.metrotransport.bg в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.

2.                  КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба билети на www.metrotransport.bg. 

3.                  КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на Метро плюс ООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

4.                  КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез www.  metrotransport.bg до чужди  директории,  мрежи, компютри и други устройства. Метро плюс ООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които www.metrotransport.bg осигурява връзка.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕТРО ПЛЮС ООД

1.                  Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Метро плюс ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за Метро плюс ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.

2.                  Информацията предоставена от www.metrotransport.bg  е изцяло собственост на Метро плюс ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение с Метро плюс ООД .

3.                  Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.

4.                  Метро плюс ООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).

5.                  Метро плюс ООД може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от union-ivkoni.com,  единствено с цел рекламиране.

6.                  Метро плюс ООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта u www.metrotransport.bg. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.

7.                  Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 3 месеца от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.

8.                  Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

 

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници www.metrotransport.bg, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на Метро плюс ООД.

2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от www.metrotransport.bg.

3.Метро плюс ООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.

 

ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С МЕТРО ПЛЮС ООД

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:

1. Изберете вид пътуване – в страната или международно пътуване

2. Изберете желаната дестинация

3. Изберете дата за пътуване

4. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен

5. Натиснете бутона „Търси разписание”.

6. В отворения нов прозорец, изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет с фиксирано връщане, изберете и съответния час на връщане. При двупосочен билет, можете да изберете и опция отворен билет, т.е. двупосочен билет без фиксирана дата за връщане. Валидността на такъв билет е една година от датата на пътуване в първа посока. При промяна на параметрите за пътуване задължително натиснете бутона „Обнови  Разписание”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане.

7. След като сте направили вашия избор, натиснете бутона „Продължи”

8. В отворения нов прозорец попълнете задължително - ЕГН; номер на карта за отстъпки (ако имате такава); Име и Фамилия; e-mail адрес и телефон за връзка. Резервацията ще бъде валидна, при наличие на свободни места.

9. Прочетете Общите условия и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате.

10. Натиснете бутона „Купи”. При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката и "Метро плюс" ООД няма достъп до данните за картата Ви.

11. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода – посочен на гърба на картата.

12. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на "Метро плюс " ООД за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заявка за резервация е покупка на билет от Метро плюс ООД.

13. Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.

Забележка:

          Запазване на място в автобусите на МЕТРО ПЛЮС ООД се осъществява след  100% заплащане на стойността на билета.

          Можете да се възползвате от предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на Метро плюс ООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да заплатите разликата в билета или може да ви бъде отказана транспортната услуга.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ

1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на МЕТРО ПЛЮС ООД не по-късно от 60 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.

2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на МЕТРО ПЛЮС ООД,  разпечатано копие на резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  МЕТРО ПЛЮС ООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.

3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи „Метро плюс“ ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с Метро плюс ООД  имат право:

1.         Да променят датата и часа пътуване -  единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка или до 10 минути след отпътуване от съответната спирка (при настъпили форсмажорни обстоятелства). За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден).

1.         Допуска се само една презаверка на билет

2.         Да фиксират дата и час на двупосочен отворен билет - единствено и само при наличие на свободни места за желаните дата и час. Фиксирането може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи закупения билет.

3.         Да се откаже от пътуването при следните условия:

3.1. До 48 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка.

3.2. От 48 до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ: - не дължи неустойка при презаверка;

- дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета при анулация;

3.3. От 24 до 1 час преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ:

- дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета при презаверка

- дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета при анулация;

3.4. По-малко от 1 час преди отпътуване и 10 мин. след отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ:

- дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета при презаверка

- дължи неустойка в размер на 50% от стойността на билета при анулация;

3.5. Повече от 10 мин. след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА

3.6. Билети от категория X, Y и Z не подлежат на презаверка и анулация.

4. Презаверен билет не подлежи на анулация

5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка.

При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация.

 

 

ОТГОВОРНОСТ НА МЕТРО ПЛЮС ООД

 

1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 – чл.48 от Закона за автомобилните превози.

2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Метро плюс ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.

3. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, забавяния на граница/митница, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не могъл да предвиди  и/или предоврати, като изброяването не е изчерпателно.

4. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса при наличие на потвърждаващи документи.

5. Метро плюс ООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър търговец непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.

 

ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. Метро плюс ООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.

2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. Метро плюс ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават

3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Цените на билети обявени чрез union-ivkoni.com, за пътуване с  Метро плюс ООД, са в български лева.

Метро плюс ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.

Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.

При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 50 кг. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.

ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

Метро плюс ООД допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.

Метро плюс ООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.

ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА МЕТРО ПЛЮС ООД Е ЗАБРАНЕНО!

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА

За достъп до online системата е необходимо следното:

1.         Интернет връзка

2.         Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на Метро плюс ООД. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета, и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия.

 

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.