ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

METRO TURIZM PASSENGER KART Üyelik Anlaşması

 

MADDE 1- TARAFLAR :

Bir tarafta Büyük İstanbul Otogarı B-2 Geçişi K:3 Bayrampaşa / İST. adresinde mukin Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş. ile başvuru formunda belirtilen adreste mukim, ……………………………… isimli yolcu aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedirler.MADDE 2- TANIMLAR :

 

Metro/İşyeri                      : Metro Turizm Seyahat Org. Ve Tic. A.Ş. ni,

Program                              : METRO tarafından düzenlenen ve üyelere topladıkları bilet puanlarla, bilet alma

  imkanı veren promosyon programını

Web Sitesi                          : www. metroturizm.com.tr adresli internet sitesini

Kart                                      : Üyelere, bilet satın aldıkça puan biriktirme ve biriken puanlarını kullanarak 

  bilet alma imkanı veren Metro Turizm Passenger Kartı

Bilet puan                          : Ücreti ödenerek alınan yolcu bileti karşılığında program için hesaplama birimi

  gerçekleştirilen seyahat bazında  verilen puandır.

Üye                                        : Yukarıda isim ve adresi belirtilen ve passenger kart programından yararlanan yolcu.

 

               

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

 

İşbu sözleşme, METRO, yolcularına seyahatlerinde firmasını tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak üzere yapılmakta olan METRO TURIZM PASSENGER KART ÜYELİK programının kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


MADDE 4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

        ÜYE, Kart için,  ilk kez üye olurken ve daha sonrasında da üyelik için verdiği bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu, formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE,  formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan ÜYE sorumludur.

 

        Başvuru formunun ve işbu sözleşmenin imzalanmasıyla işbu sözleşmede yer alan şartlar kabul edilmiş sayılır.

 

        Kart hamili Kart üyelik formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile Kart Müşteri Sadakat Programı genel şartları ile METRO tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 

        ÜYE,  formda doldurduğu bilgilerin gerek METRO gerekse üçüncü kişiler tarafından belirlenen ve düzenlenen kampanyalar, davet, posta, e-mail, SMS gönderileri vb. pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşabileceğini kabul eder.

 

        Kart üyeliği kişiye özeldir, başkasına devredilemez.

 

        ÜYE’den işbu programdan yararlanmak için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

        Kart’ın mülkiyeti METRO’ya aittir. ÜYE, METRO’nun ve Kart’ın adı ve logosunun izinsiz kullanımının ve izinsiz alıntıların yasak olduğunu kabul ve beyan eder.

 

        ÜYE,  kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmak yükümlülüğündedir. Kart’ın başvuru formunda yer alan şartlara, kartın kullanım amacına aykırı olarak  kullanılması vb. durumları tespit etmesi halinde, METRO kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Ayrıca kartın, haksız olarak gelir elde etmek amacıyla kullanıldığının tespiti halinde, METRO, kartı kullanan ve/veya kullandıran kişiler hakkında kanuni yollara başvuracaktır.

 

        Gizli kişisel bilgilerin, METRO’nun ağır kusuru olmadan, başka üçüncü şahıslar veya hackerlar tarafından ele geçirilmesi halinde, METRO’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

        ÜYE’ler, kendilerine verilen kişisel üye numarası ile seyahat biletlerini METRO terminallerine gelmeden telefonla veya METRO'un firma web sitesinden satın alabilirler.

 

        ÜYE, eski kartla kazandığı puanları yeni karta yükletebilmek için METRO kart yetkililerinden eski kartında biriken puanları yeni kartına yüklenmesini talep edebilir. ÜYE eski formlarını yeni kartına ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formunda kimlik/özlük bilgilerle aynı olmasının tespiti halinde yükletebilir. Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.

 

MADDE 5- PUANLAMA ve ÖDÜL İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

        Kart kullanımını ile kazanılacak Puan miktarını METRO serbestçe kendisi belirler. Bu şekilde hesaplanarak biriken Puanlar, talep edilen ücretsiz seyahatin bedeli için telaffuz edilen meblağ kadar olduğunda, ÜYE bu miktarı kullanarak ücretsiz seyahat bileti almaya hak kazanır. Puan kazanımı ve hesabın ödüle dönüştürülmesinde METRO’un kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan ücretsiz biletin ne zaman ve hangi hatlarda kullanılabileceği konusunda METRO’un belirleyici olacağını ÜYE kabul ve beyan eder.

        Kazanılan Puanlar bir yıl boyunca geçerliliğini devam ettirir. 365. gün öncesine ait puanlar hesaplamaya dahil edilmez ve hiçbir şekilde kullanılamaz. Seyahat tarihinden itibaren 365 gün süresince kullanılmayan Puanlar hesaptan silinir.

        Her ÜYE’nin, kişisel puan hesabı bulunur. Puanlar herhangi bir şekilde diğer bir ÜYE’nin hesabına devredilemez.

        Birikmiş Puanlara karşılık gelen tutar, ÜYE’ye nakit olarak verilemez.

        Her seyahat gerçekleştikten 2 gün sonra seyahat edilen güzergâhın Puanı üyelik hesabına eklenir.

        ÜYE, kazandığı Puanın doğru bir şekilde hesabına kaydedilebilmesi için rezervasyon yaptırırken ve/veya bilet alırken Kart üye numarasını belirtmelidir. Puan kullanarak ücretsiz yolculuk bileti satın alırken mutlaka kartı ile birlikte nüfus cüzdanı ve/veya ehliyetini göstermelidir.

        ÜYE, kazandığı Puanını; üye numarası ve şifresi ile METRO’nun web sitesinden ve/veya METRO’un bilet satış hizmeti veren ofislerinden öğrenebilir.  

        METRO, ÜYE’nin Puana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir.

        Bu program sadece Yurtiçi seyahatleri kapsamaktadır.

        ÜYE, kazanılan ücretsiz biletlerin kullanımı ile ilgili olarak yapılması gerekli rezervasyon, biletin teslim alınması vb. işlemleri doğrudan METRO nezdinde yapacağını kabul eder. Kazanılan ücretsiz biletleri vermeye yalnızca METRO’un bilet satış hizmeti veren ofisleri yetkilidir. ÜYE istediği seyahat ile ilgili rezervasyonu Puan ödül isteğini açık şekilde belirtmeden yapmış ise METRO ödülü vermeyi reddedebilir.

        Ödüller, METRO tarafından belirlenen tarih veya belli kontenjan sınırlamalarına ve “her seferde en fazla 1 yolcunun ücretsiz taşınabileceği” kuralı da dahil olmak üzere, başta Karayolu Taşıma Yönetmeliği olmak üzere, mevzuatın öngördüğü diğer kısıtlamalara tabidir.

        Kazanılan ücretsiz biletler sadece PASSENGER KART sahibi ÜYE adına düzenlenir. Düzenlenen ücretsiz biletin, sefer hareket saatinden en az 2 saat önce, ÜYE tarafından iptal edilmesinin talep edilmesi halinde bilet iptali yapılabilir ve harcanan Puan ÜYE'nin hesabına geri yüklenir.

        Düzenlenen ücretsiz biletin iptali veya iadesi karşılığında METRO tarafından ÜYE’ye herhangi bir nakdi ödeme yapılmaz.

        METRO, üyelerin ve üçüncü şahısların METRO TURIZM PASSENGER KART programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

        Kart iptali durumunda puanlar sıfırlanacaktır. Bununla ilgili geriyedönük bir hak iddia edilemez.

        Üye aktif dahi olsa kart üyeye önceden bildirim şartı ilesıfırlanabilecektir.

 

 

MADDE 6- GENEL ŞARTLAR :

 

        METRO, işbu programda ve uygulama esaslarında ÜYE’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen değişiklik yapma veya yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. ÜYE işbu durumda METRO’dan herhangi bir talepte bulunamaz. METRO, program çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar Puana karşılık aynı ödülün kazanılacağı ve ÜYE’nin ödülünü mutlaka talep ettiği güzergahta ve seferde kullanabileceği hususlarını garanti etmez. Bu program; METRO’ un kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, METRO’nun sefer programına, iş ve faaliyet planına göre imkan olduğu takdirde uygulanacaktır.

 

        METRO TURIZM PASSENGER KART Üyesinin, iş bu PASSENGER KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının METRO tarafından tespiti halinde, METRO bu yüzden maruz kaldığı her türlü zararın ve ziyanın tazminini üyeden talep etme hakkına sahip olduğu gibi; isterse üyeliğine son verilebilir, ÜYEnin, o zamana kadar topladığı puan veya ödüller geçersiz sayılabilir.

 

MADDE 7- KARTIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VEYA ZAYİ OLMASI

 

Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılmayacak şekilde bozulması halinde ÜYE derhal durumu METRO’ya  bildirecek ve Kart’ı iptal edilecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan kart ham ÜYE ili sorumludur. En geç 15(onbeş) gün içinde METRO tarafından değiştirilecek veya ÜYE’ye yeni bir Kart verilecektirMADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

 

        METRO, ÜYE ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir.

         ÜYE’nin işbu Genel Kural ve Koşullara uymaması,

        ÜYE’nin yanlış bilgi vermesi,

        ÜYE’nin birbirini takip eden 2 sene içerisinde programdan hiç puan kazanmaması,

        Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

        METRO’un tek taraflı takdir ve kararına bağlı olarak tüm gerekçeleri,

        METRO tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda METRO’un ÜYE’ye karşı kazanılmış puan veya diğer herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

         ÜYE, PASSENGER KART uygulamasının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması, ödül sisteminin niteliğinin veya puanlamanın değiştirilmesi ve diğer sebeplerden dolayı METRO’tan hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen beyan ve taahhüt etmiştir.


MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya kanuni fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fesih edilebileceği gibi Kart tarafından da her daim tek taraflı olarak fesih edilebilir.

Sözleşmenin feshi halinde sözleşme hükümleri kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, sözleşmenin içerik olarak fesih sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (Örneğin; üyelerin

sorumluluğu vb. hususlar...) fesih sonrasında bile geçerliliklerini koruyacaklardır.

MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Üye, bu iki (2) sayfadan oluşan üyelik sözleşmesinde maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği, bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

İşbu sözleşme Kart ile ........................................................................ arasında, ........ / ........ / ............. tarihinde, tarafların karşılıklı irade beyanıyla akdedilmiştir.

 

 

                ÜYE                                                                                                       METRO TURİZM SEYAHAT

ORG. VE TİC. A.Ş. 

Passenger Card başvurunuzu hangi yolcu için yapacaksınız?