SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 27 Kasım 2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, satışa ilişkin ön bilgilendirme belgesi ve sözleşme metni aşağıdaki gibidir.

SATICI

Ünvanı : Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)
Adresi : Büyük İstanbul Otogarı B2 Geçiş Blğ. A2 Kulesi Arası Kot:61.90 Bayrampaşa/İSTANBUL
Email : http://www.metroturizm.com.tr/
Telefon : 0212 658 17 17
Fax : 0212 658 09 92

Tüketici tüm talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ALICI

Yolcu taşıma biletini satın alan kişidir.

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya, SATICI’ya ait http://www.metroturizm.com.tr/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, yolcu taşıma biletinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ÜRÜN BİLGİLERİ ve TESLİMİ

İşbu sözleşme konusu hizmet, otobüs yolcu taşıma bileti olup, biletin, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, koltuk numarası siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

GENEL HÜKÜMLER ALICI

Sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu yolcu taşıma bileti, ALICI tarafından seyahat başlangıcı öncesinde SATICI’nın en yakın şubesinden teslim alınacaktır.

Sözleşme konusu yolcu taşıma bileti, ALICI'nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle alıcı yolcu taşıma biletini teslim alırken kimlik kartını ve bu alışverişte kullanmış olduğu kredi kartını SATICI görevli personeline ibraz etmek zorundadır.

ALICI, bilet alımı esnasında ve sitede diğer kanallarda sisteme girmiş olduğu cep telefonu numarası ve bunlarla sınırlı olmayan sisteme girilmiş verilerinin doğruluğunu beyan ve kabul ederek, bu verilerin toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama ve metro turizm kampanyalarından haberdar etmek gibi maksatlarla kullanılmasına ve yine bu maksatlarla sözleşmenin tarafı olmayan 3. kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedir.

ALICI, iletişim bilgilerinin kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin vermiş olduğu bu muvafakatı SATICI’ya e-mail, telefon, fax ya da resmi yollarla başvurarak hiçbir ücret ödemeksizin derhal geri alabilir.

CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu yolcu taşıma biletinden, sipariş aşamasında ve ALICI'ya gönderilmiş olan elektronik postada belirtilen hareket saatinden 24(yimidört saat) öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya şahsen, faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, bilet bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI tarafından SATICI firma şubesinden basılı yolcu taşıma bileti alınmışsa ALICI bu bilet ile ilgili cayma hakkını ancak yine SATICI firma şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak kullanabilir.

Aracın hareket saatine 24 (yirmidört) saat den daha az süre kalması durumunda bilet bedeli iadesi yapılmaz. Aracın hareket saatine 12 (oniki) saat kalıncaya kadar bilet ertelenebilir, bu durumda ALICI'ya SATICI tarafından açık bilet verilir, ALICI bu bileti 6(altı) ay süre ile aynı güzergahtaki uygun bir seferde seyahat etmek için kullanabilir. Aracın hareket saatine 12 (oniki) saatten daha az bir süre kalmışsa bilet cayma hakkı kullanılamaz, açık bilet verilmez alınmış olan bilet geçersiz sayılır.

ÖZEL HÜKÜMLER

İnternetten Bilet alırken araç koltuk şeması ekranda gösterilmektedir. Bu şemada bay ve bayan için uygun koltuklar belirtilmektedir. ALICI koltuk seçerken kendi cinsiyeti için uygun olarak gösterilen koltuğu doğru olarak seçmekle yükümlüdür. Aksi durumda seyahati sırasında başka uygun koltuk varsa o koltuğa yerleştirilir, uygun koltuk yoksa bileti geçersiz sayılır ve bilet bedeli iadesi yapılmaz.

Alınan Bilet, üzerinde yazılı Tarih/Saat ve Güzergah için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan bilet geçersiz sayılır. Bagaja verilen ve değer takdiri yapılmayan eşyaların kaybı halinde, bilet bedelinin üç mislinden fazla para ödenmez. Otobüs ve Şehiriçi servis araçları içerisinde unutulan,kaybolan veya çalınan eşyalardan SATICI sorumlu tutulamaz.

30 kg. aşan bagajlar için ekstra taşıma ücreti alınır.

Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir. ALICI seyahati başlangıcında araca binerken bagajını teslim etmesi durumunda mutlaka bagaj fişi istemelidir.

SATICI otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmeyi, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli olmak üzere açık bilet düzenlemeyi taahhüt eder.

GİZLİLİK

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MUACCELİYET KAYDI

İşbu Sözleşme süresi içerisinde ALICI’nın ard arda veya bir sene içerisinde iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlar muaccel olur.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafımdan ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşme üç yıl süre ile SATICI tarafından muhafaza edilecek olup ALICI tarafından istenilmesi halinde kendisine bir nüsha verilecektir.